Finansiere

Jag vill sälja vår verksamhet, men min partner gör inte - vad ska jag göra?

  1. Förbered. Gör några anteckningar om situationen och dina känslor. Skriv om var du är, var du vill vara och hur du kan komma dit.
  2. Ring ett möte. Låt din partner veta att syftet med mötet är att brainstorma och hitta en lösning som fungerar för dig båda.
  3. Ställ scenen. Sitt ner vid en tidpunkt då du både är klar och kan ge den här viktiga konversationen den tid och energi det förtjänar.
  4. Tala från hjärtat. Fokusera på att hitta en lösning som fungerar för dig båda. Detta är samarbete.
  5. Lyssna, lyssna, lyssna. Lyssna som om du är en yttre observatör utan tidigare kännedom om situationen. Tjugo år i medlingsbranschen har lärt mig att det finns minst två sidor i varje historia. Du kan bli mycket förvånad när du hör resten av berättelsen.
  6. Ge dig tid att tänka, bearbeta informationen och svalna.
  7. Lämna inte problemet olöst. Ett avtal om att vara oense är resolution. Om du lämnar situationen öppnar du dig för framtida slagsmål.
  8. Om allt annat misslyckas, anlita en professionell för att hjälpa dig. Ofta skjuter en yttre åsikt ljus på dina blinda fläckar och hjälper till att nå en överenskommelse. Överväg att föra in en medlare.